Program Komuniti ParadiseLinx adalah program khusus yang disasarkan kepada B40 dan M40 secara amnya.
Di samping membantu Kerajaan dalam mewujudkan masyarakat tanpa tunai di Malaysia di mana rakyat dapat menguruskan kewangan mereka dengan menggunakan teknologi terkini.
Ini adalah antara program pertama di Malaysia yang menggabungkan teknologi kewangan dan skim dana pengurusan jenazah.

Komuniti adalah kumpulan yang mempunyai pemahaman tentang matlamat dan sentiasa berhubung antara satu sama lain.
Makna "komuniti" dalam program ini merujuk kepada semua kumpulan termasuk persatuan, kelab, koperasi, syarikat, organisasi, kumpulan keluarga layak untuk mendaftar.

 • Untuk memenuhi keperluan masyarakat dengan menggabungkan pelbagai faedah sejajar dengan perkembangan pesat teknologi, terutamanya teknologi kewangan di samping meningkatkan kebajikan ahli komuniti.
 • Menyediakan infrastruktur dan kaedah ke arah mencapai matlamat memperkasakan aktiviti kemasyarakatan serta menambah baik organisasi dari segi pengurusan, ekonomi dan kebajikan.
 • Untuk menyatukan ahli dalam komuniti.
 • Mewujudkan komuniti pintar dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).
 • Mendidik masyarakat untuk memanfaatkan urus niaga digital terkini yang selamat untuk digunakan dan mampu menjana ekonomi.
 • Menyediakan pakej skim tabung pengurusan jenazah untuk kemudahan masyarakat dan membantu meringankan beban waris.
 • Portal Pengurusan Data Keahlian
  • Komuniti akan diberikan Portal Pengurusan Data Keahlian. Portal ini dapat membantu komuniti menyimpan data dan maklumat ahli-ahlinya.
 • Kad prabayar
  • Kad prabayar boleh disertakan dengan nama komuniti untuk menggantikan kad keahlian yang secara tidak langsung meningkatkan imej komuniti.

Kad prabayar

 • Instrumen pembayaran tanpa tunai yang membolehkan ahli membeli barangan dan perkhidmatan di semua peniaga yang sah di seluruh dunia. Di samping itu, Ia membolehkan pengeluaran tunai di mana-mana Mesin Juruwang Automatik (ATM) di seluruh dunia.

Aplikasi E-Wallet

 • Aplikasi yang dipautkan kepada kad prabayar untuk membolehkan ahli menyemak baki, sejarah transaksi dan pembayaran bil pada bila-bila masa.

Skim Tabung Pengurusan Jenazah

 • Menawarkan skim dana pengurusan pengebumian yang unik. Tujuannya adalah untuk membantu dan mengurangkan beban waris semasa proses pengebumian.

Pendaftaran adalah di bawah komuniti. Setiap komuniti perlu memilih pakej yang diminati seperti yang ditunjukkan jadual di bawah.

Pakej

PL30

PL150

PL1000

Ahli

Min. 30 ahli

Min. 150 ahli

Min. 1000 ahli

Harga

RM2,100

RM10,000

RM67,000

Kad Prabayar

E-Wallet

Skim Tabung Pengurusan Jenazah

Portal Pengurusan Data Keahlian

Ya, setiap ahli akan diberikan sijil penyertaan.
Sijil ini akan digunakan sebagai dokumen tambahan semasa proses tuntutan untuk skim dana pengurusan pengebumian.

Ya, setiap langganan sah untuk tempoh 1 tahun sahaja.
Ahli perlu membayar yuran tahunan sebanyak RM50 untuk memperbaharui faedah skim dana pengurusan jenazah. Ahli akan dimaklumkan dalam tempoh satu bulan sebelum tarikh tamat tempoh.

Ahli tidak akan menerima dana pengurusan jenazah sekiranya berlaku kematian. Mereka hanya boleh menikmati manfaat menggunakan kad prabayar dan e-wallet sahaja.

Komuniti

 • Bagi komuniti yang berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS), satu salinan sijil pendaftaran hendaklah disertakan.
 • Bagi komuniti yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), satu salinan borang 9 atau borang 13 mesti disertakan.
 • Bagi komuniti yang tidak berdaftar di mana-mana jabatan berikut, adalah perlu untuk menyatakan aktiviti komuniti.

Ahli

 • Warganegara Malaysia
 • Umur : 1 hingga 80 tahun
 • Mempunyai alamat dan nombor telefon Malaysia yang sah

Tidak, peserta hanya menerima sumbangan sehingga RM1000 sekiranya berlaku kematian 6 bulan dari tarikh pendaftaran.

Tidak, peserta tidak layak menerima manfaat sekiranya kematian akibat daripada jangkitan bakteria atau virus.

Daftar Sekarang

Imbas dan Bayar Dengan d-Kocek